skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Tisztelt Honlap Látogatók!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (MROÖ) honlapján.

Isten hozta Önöket honlapunkra!

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata egy reprezentatív intézménye a magyarországi, hazai románságnak. Ellátja az általa képviselt román nemzetiség érdekeinek országos képviseletét, védelmét és támogatását.

Az Önkormányzat célja egységes: a román nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók, a magyarországi román identitás megőrzése és támogatása. Ide tartozik kulturális területen a román anyanyelv megőrzése, ápolása és átörökítése; helyes és kulturált használata, a román nyelv oktatásának támogatása a magyar iskolarendszerben, és a romániai cserekapcsolatok, partneri kapcsolatok és programok révén. Ezek megvalósításában az MROÖ fontos feladatot lát el, és hatékonyan együttműködik.

A kulturális autonómia megvalósítása, vagyis a magyarországi román nevelési-oktatási intézmények, és egyéb intézmények saját fenntartásba történő átvétele biztosítja a MROÖ tevékenységi körét. Alapvető törekvése az Önkormányzatnak, hogy a két tannyelvű és a nemzetiségi nevelés-oktatás feltételei az általa fenntartott intézményekben folyamatosan, hosszú távon biztosítottak legyenek.

Legfontosabb feladatának a Magyarországon élő román nemzetiség politikai és kulturális érdekeinek képviseletét tekinti.

Önkormányzatunk eddig is rengeteg változatos programot valósított meg, megerősítve és megsegítve ezzel a hazai románok egymás között kiépülő kapcsolatait.
Arra törekszünk, hogy friss információkkal lássuk el nemzetiségünk tagjait, legyen szó kultúráról, oktatásról, az anyanyelvi egyházi hitéletről vagy a román nemzetiségi önkormányzatok működéséről, tevékenységéről.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk, helyt adunk az építő jellegű javaslatoknak, amelyek arra hivatottak, hogy megszilárdítsák, megerősítsék közös helyzetünket, szerepünket Magyarország társadalmi, gazdasági és politikai életében.

Bizonyítsuk be, hogy együtt képesek vagyunk rá!
Munkálkodjunk együtt az anyanyelvápolás, az oktatás, a kulturális és hitéleti tevékenység, a tájékoztatás, a gazdasági kapcsolatok élénkítése terén, az intézmények és közösségünk fennmaradása érdekében!
Gondolkodjunk együtt, legyünk korrektek egymással, és legyünk tevékenyek!

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

Back To Top