skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Tisztelt Honlap Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (MROÖ) honlapján.

Isten hozta honlapunkon!

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a hazai románság egy reprezentatív intézménye. Ellátja az általa képviselt román nemzetiség érdekeinek országos képviseletét, védelmét és támogatását. Arra törekszik, hogy aktívabbá váljon a román nemzetiségi közélet, hogy a románsághoz tartozók minél nagyobb számban tudjanak a nemzetiségi közélet eseményeiről, az intézmények működéséről és kapjanak lehetőséget arra is, hogy bekapcsolódjanak a kisebbségi életbe.

Önkormányzatunk legfontosabb feladatának tekinti a Magyarországon élő román nemzetiség politikai és kulturális érdekeinek képviseletét. Növelni szeretnénk közösségünk belső kohézióját és igyekszünk minden eszközzel segíteni azt, hogy az egyes személyek önazonosság-tudatukat, identitásukat felvállalják.

Az Önkormányzat célja a román nyelv, a szellemi örökség, a történelmi tradíciók megőrzése. A románsághoz való tartozás felvállalásában nagy szerepe van román hagyományainknak, ünnepeinknek, szokásainknak, amelyek gyakorlása erősítheti a közösség összetartozását. A kulturális tevékenység gyakorlásával, fejlesztésével növelni szeretnénk a rendezvényeinken megjelenő vendégeink számát és ezáltal is erősíteni szeretnénk hagyományaink ápolását és a következő generációk számára történő átörökítését. Ezen a területen kiemelten fontos a román anyanyelv megőrzése, ápolása és átörökítése, helyes és kulturált használata, a román nyelv oktatásának támogatása a magyar iskolarendszerben, és a romániai cserekapcsolatok, partneri kapcsolatok és programok.

A kulturális autonómia megvalósítása érdekében önkormányzatunk szerteágazó intézményrendszert tart fenn, így általános iskolákat, óvodákat, gimnáziumot és kollégiumot, továbbá közművelődési intézményt, tájházakat. Alapvető törekvésünk, hogy a két tannyelvű és a nemzetiségi nevelés-oktatás feltételei az általunk fenntartott intézményekben folyamatosan, hosszú távon biztosítottak legyenek, ennek érdekében igyekszünk az intézmények infrastruktúrális feltételeit folyamatosan bővíteni, a személyi állomány szakmai tudásának növelését biztosítani.

Önkormányzatunk változatos programokkal igyekszik segíteni a fenti célok elérését, valamint  a hazai románok egymás között kiépülő kapcsolatainak erősítését.
Arra törekszünk, hogy friss információkkal lássuk el nemzetiségünk tagjait, legyen szó kultúráról, oktatásról, az anyanyelvi, egyházi hitéletről vagy a román nemzetiségi önkormányzatok működéséről, tevékenységéről.

A 2019-ben megválasztott Közgyűlés tagjai 2020. szeptember hónapban elfogadták a 2019-2024 évekre vonatkozó Stratégiai és Fejlesztési Tervet, amely összefoglalóan tartalmazza a ciklusra vonatkozó legfőbb stratégiai és konkrét célkitűzéseket.

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata nevében Kozma György elnök

Back To Top