skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |
Szervezeti adatok
 • Elérhetőségek
 • Gazdálkodó szervezetek
 • Önkormányzati Hivatal alapító okirata
 • Közfeladatot ellátó szervek
 • Közalapítványok
 • Költségvetési szervek
 • Lapok
 • Szervezeti felépítés
 • Testületi szervek
 • Ügyfélkapcsolat és az ügyfélfogadási rend
 • Vezetők elérhetősége
Tevékenységre vonatkozó adatok
 • Adatbázisok, nyilvántartások
 • Ágazati jogszabályok
 • Hatósági ügyek, ügyleírások
 • Hirdetmények, közlemények
 • Kiadványok
 • Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések és általános szerződési feltételei
 • Közérdekű adatok kiadásának rendje
 • Közszolgáltatások
 • Különös és egyedi közzétételi lista
 • Pályázatok
 • Statisztikai adatgyűjtések
 • Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
 • Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

2. Önkormányzati Hivatal

 • Testületi szervek eljárási szabályai
 • Tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok
 • Vizsgálatok, ellenőrzések
Gazdálkodási adatok
 • Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
 • Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
 • Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
 • Költségvetés, beszámolók
 • Közbeszerzési információk
 • Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 • Szerződések
 • Támogatások
Back To Top