skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Informaţii esențiale despre recensământul din anul 2022

Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria consideră o sarcină prioritară să transmită compatrioților, autoguvernărilor locale, și organizațiilor civile de naționalitate română, informaţiile legate de recensământul din anul 2022 și să sublinieze importanța acestui eveniment. Obiectivul nostru este, ca printr-o cooperare continuă, să fim bine pregătiți pentru începerea recensământului.

Principalul scop al recensământului 

Organizarea unui recensământ se realizează odată la 10 ani şi oferă informații demografice pentru diferite segmente ale vieții sociale și economice și o oportunitate de a analiza datele care modelează diferitele decizii politice. Din punctul nostru de vedere, aspectele legate de etnie, utilizarea limbii materne și identitatea națională sunt cele mai importante. Este esențial ca datele colectate în timpul recensământului, să prezinte o imagine reală și cât mai amplă în ceea ce privește situația naționalităților care trăiesc în Ungaria. Este importantă asumarea liberă şi conștientă a identității etnice a cât mai multor persoane. Datele recensământului oferă informații importante nu numai pentru stat, ci și pentru o anumită comunitate etnică. Aceste informații privind schimbările și particularitățile populației vor avea un rol semnificativ în planificarea viitorului.

Care sunt întrebările privind recensământul naţionalităţilor din 2022

– Aparțineți de o naționalitate? (întrebare cheie!)

Pe lângă aceasta, aparțineți unei alte naționalități?

– Care e limba d-voastră maternă?

– Care e limba d-voastră vorbită în familie, printre prieteni?

De asemenea, vor exista versiuni ale chestionarelor şi în limba naționalității respective, şi au o semnificație simbolică. Furnizarea datelor, în timpul recensământului, este obligatorie, însă datele legate de naționalitate sunt voluntare! Datele generale privind cunoștințele lingvistice sunt întrebări obligatorii, la care trebuie să se răspundă, dar acestea nu sunt legate de naționalitate!

Este extrem de important că: dacă o persoană răspunde cu „DA”, la oricare dintre întrebările de naționalitate, și marchează naționalitatea, este inclus în efectivul naționalității declarate, pentru stabilirea apartenenței la acea naționalitate. Trebuie acordată o atenție deosebită comunicării.

Este în interesul nostru, al tuturor, ca un număr cât mai mare de persoane, care aparțin comunității noastre, să-şi declare identitatea română. Scopul nostru este de a încuraja creșterea numărului de răspunsuri. Trebuie subliniat faptul că, nimeni nu va fi discriminat datorită asumării identității. În acest scop, va fi asigurat un nivel ridicat de protecție juridică și tehnică a datelor cu caracter personal și special. Persoanele de naționalitate română trebuie implicate în implementarea sarcinilor recensământului, în cât mai multe locuri posibile. Legislația în vigoare ne creează această oportunitate. Membrii comunității având o relație directă între ei, încrederea poate fi întărită, așadar rolul  autoguvernărilor de naționalitate locale devine unul extrem de important. Autoguvernările de naționalitate locale și organizațiile civile române pot mobiliza membrii comunității, și pot alunga frica persoanelor pasive.

Implementare – Metodologie

Comparativ cu recensămintele anterioare, în 2022 datele sunt colectate numai electronic. E foarte important să luăm cu toții parte la recensământ, care conform legii „CI. 2018” e de fapt și obligația fiecăruia dintre noi.

Trebuie completate chestionare pentru:

  • fiecare persoană care locuiește in Ungaria (de la vârsta de „0” ani în sus)
  • persoane cu reședința în străinătate de mai puțin de 12 luni, dar sunt înregistrați cu domiciliul în Ungaria.
  • cetățeni străini, care se află in Ungaria de cel puțin 3 luni.

În cadrul recensământului furnizăm date și cu privire la condițiile de locuit. În fiecare gospodărie se va completa un chestionar pentru locuință și atâtea chestionare personale, câte persoane sunt domiciliate în locuința respectivă.

La finalizarea chestionarului datele vor fi trecute automat sub anonimat, sub forma unui cod alfanumeric indescifrabil. Între datele de naționalitate şi datele administrative nu va exista nicio legătură în timpul procesării datelor. Completarea este voluntară online sau – prin metoda interviului (pe tabletă – avantajul este că nu se poate sări peste întrebări)

  1. Recensământul din 2022, oferă posibilitatea ca furnizarea datelor să se facă voluntar, prin completare individuală online.

KSH va trimite o scrisoare de solicitare prin poștă la toate adresele din Ungaria în ultimele zile ale lunii septembrie. Recensământul nu evaluează situația vieții conform notificării, ci situația reală a vieții. Cine locuiește la adresa dată va fi dezvăluit din chestionarele completate, nu se știe în prealabil, prin urmare scrisoarea de solicitare nu este pentru nume, doar adresa apartamentului (până la numărul casei) este inclusă în adresă. Pe lângă informațiile utile despre recensământ, există și un cod de intrare de 12 cifre în scrisoarea de solicitare, cu ajutorul căruia fiecare gospodărie poate completa chestionarul în mod independent, online. Participarea la recensământ este obligatorie pentru toată lumea, completarea chestionarelor este o obligație stabilită prin lege. Cu toate acestea, în ceea ce privește datele de naționalitate, furnizarea de date rămâne la decizia fiecărui cetățean, prin urmare va trebui să declarați separat dacă doriți să răspundeți la întrebările de naționalitate. Numai atunci programul va pune cele 3 întrebări!

  1. Metoda interviului – în acest proces recenzorii vor juca un rol cheie

Interviul va fi aplicat doar în cazul persoanelor care nu au beneficiat de metoda auto-completării. Recenzorii vor primi instrucțiuni speciale și vor fi obligați să-i informeze pe cei chestionați. Deci, prin intermediul unui laptop sau al unei tablete, datele vor fi înregistrate în casa persoanei respective. Este extrem de important că legislația permite în sectoarele în care trăiesc un număr semnificativ de etnici, ca recenzorul să fie ales ținându-se cont de acest fapt. Asta înseamnă, că persoana numită să efectueze colectarea datelor, să cunoască limba comunității respective, să cunoască obiceiurile, să fie membru al comunității.

Propunerile Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria

– trebuie derulate campanii de informare.

– trebuie să încurajăm membrii comunității ca furnizarea datelor să se realizeze voluntar, online.

– să oferim asistență tehnică și personală celora, care nu sunt neapărat în posesia cunoștințelor digitale – în deplină conformitate cu regulile de protecție a datelor!

– trebuie să încurajăm membrii comunității să participe la procesul de colectare al datelor.

 

Data recensământului

1 octombrie – 16 octombrie: Auto-recenzare prin internet

Gospodăriile pot completa chestionarul de auto-recenzare prin internet. Completarea se poate efectua utilizând un cod unic de conectare.

17 octombrie – 20 noiembrie: Recenzorii vizitează gospodăriile

Gospodăriile care nu profită de posibilitatea de a completa online, vor fi contactate de recenzori. Ei nu mai folosesc chestionare de hârtie, răspunsurile se înregistrează cu ajutorul tabletelor.

21 noiembrie – 28 noiembrie: Recensământ suplimentar la notarul municipal

În cadrul unui recensământ suplimentar, cei care nu au luat parte încă la recensământ, trebuie să își îndeplinească sarcina de raportare vizitând notarul municipal.

Procesul de prelucrare a datelor durează până în 28 noiembrie, 2023.

 

 

Pentru mai multe informații:

www.nepszamlalas2022.hu

Back To Top