skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Magyarországon honos románok érdekeit védje és képviselje a törvények által meghatározott keretek között. Szoros kapcsolatra törekszik az állam illetékes szerveivel, a román nemzetiségi szószólóval, román nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal. Önazonosságuk, kultúrájuk és nemzeti hagyományaik megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében szorosan együttműködik a hazai románság egyesületeivel, nevelési, oktatási intézményeivel, egyházával, kulturális intézményeivel,civil szervezeteivel  és minden egyes tagjával, aki e célkitűzéseket magáénak vallja.

Magyarország Alaptörvényének megfelelően az Önkormányzat részt vesz Magyarország állami, politikai és társadalmi intézményrendszerének kiépítésében, megerősítésében, így különösen a magyarországi nemzetiségek fennmaradásához nélkülözhetetlen kulturális autonómia megvalósításában saját nevelési, oktatási és kulturális intézményekkel.

Back To Top