Skip to content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@atruroman.hu |

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Magyarországon honos románok érdekeit védje és képviselje a törvények által meghatározott keretek között. Szoros kapcsolatra törekszik az állam illetékes szerveivel, a román nemzetiségi szószólóval, román nemzetiségi önkormányzatokkal és a települési önkormányzatokkal.

Önazonosságuk, kultúrájuk és nemzeti hagyományaik megőrzése, ápolása és továbbadása érdekében szorosan együttműködik a hazai románság egyesületeivel, nevelési, oktatási intézményeivel, egyházával, kulturális intézményeivel, civil szervezeteivel  és minden egyes olyan tagjával, aki e célkitűzéseket magáénak vallja.

 

Magyarország Alaptörvényének megfelelően az Önkormányzat részt vesz Magyarország állami, politikai és társadalmi intézményrendszerének kiépítésében, megerősítésében, így különösen a magyarországi nemzetiségek fennmaradásához nélkülözhetetlen kulturális autonómia megvalósításában saját nevelési, oktatási és kulturális intézményekkel.

 

Hisszük, hogy gazdag hagyományú kultúránk a Magyar kultúra részét képezi, ezért kiemelt cél a magyarországi román nemzetiségi hagyományok ápolása, átörökítése. Néptáncaink, énekeink, meséink és népi szokásaink olyan egyedülálló értéket képviselnek, melynek megőrzése mindannyiunk közös feladata. Biztosítanunk kell ezeknek az értékeknek generációról generációra való átadását, fennmaradását és gyakorlásának lehetőségét.

 

 

Back To Top