skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Országos Román Művelődési és Közösségi Ház
5700 Gyula, Sáros u. 17.

Mobil: +36 30 520 1078
E-mail: info@dokkozpontgyula.hu
                romanmuvhaz@gmail.com
Igazgató: Dr. Novákné Gurzó Mária
fb page icon 50h

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (továbbiakban MROÖ) egyik célja a hazai románság kulturális autonómiájának intézményesített kiépítése. A kulturális autonómia kiterjesztése, a kultúra ápolása, fejlesztése érdekében az MROÖ 2003. május 3-i ülésén kinyilvá¬nította intézményalapítási szándékát. Ezt követően 2004. április 30-án az MROÖ megalapította az MROÖ Dokumentációs és Információs Központját. A Központ ünnepélyes átadására 2004. október 2-án került sor. A székhelye Gyulán található, ahol a magyarországi románság országos intézményei is működnek.

Az MROÖ Dokumentációs és Információs Központ kiemelt feladatköre:
– a még létező népi hagyományok, értékek megőrzésének segítése,
– magasabb szinten folytatott hagyományápolás és hagyományőrzés; egy hang¬súlyosabb művészi munka feltételeinek elősegítése együtteseinknél;
– a magyarországi román közösségek nyelvhasználatának, a román nyelv ápo¬lásának elősegítése, támogatása;
– tudományos kutatások támogatása a Magyarországi Románok Kutatóintézetével megkötött együttműködési megállapodás alapján;
– a települések, közösségek közötti „távolság” megszüntetése, az információáramláson keresztül, kommunikációs együttműködés elősegítése.

A központ székhelyén egy kiállítóterem került kialakításra, amely idő¬szaki kiállítások, román nemzetiségű művészek, írók részére bemutatko¬zási lehetőséget biztosít.
A központban kialakí¬tásra került egy olvasóterem is. Különböző adományoknak köszönthe-tően, közel 3000 románirodalmi, nyelvészeti, országismereti könyvekkel, hanghordozókkal áll az olvasóközönség rendelkezésére.
A Központ udvara is számos kulturális rendezvénynek, illetve klubfoglalkozásnak adott
helyet. Az udvaron felállított színpadon néptáncegyütteseink mutatkoztak be.
A Magyarországi Románok Országos Önkor¬mányzata Dokumentációs és Információs Központja egy új keretet, illetve segítséget nyújt ahhoz, hogy a magyarországi románság megszervezze kulturális életét. A központ fontosnak tartja, hogy a magyarországi román közösségeket mozgósítsa, lelkesítse egy aktívabb kulturális élet irányába, amely egyszer¬re végez hagyományőrző és értékmentő munkát, illetve tudatosítja nemzetiségi és nemzeti örökségünk ápolásának és terjesztésé¬nek fontosságát.A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központja egy új keretet, illetve segítséget nyújt ahhoz, hogy a magyarországi románság megszervezze kulturális életét.
A Központ 2006-ban a kétegyházi román tájház átvételével bővítette tevékenységét.

Back To Top