skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Kedvezményezett neve: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

A projekt címe: A Románvárosi Óvoda fejlesztése
Szerződött támogatás összege:  54.454.375 forint

Támogatás mértéke: 100 %

A Románvárosi Óvoda 2014. augusztus 01-től került az önkormányzatunk fenntartásába. Akkor 75 fő gyermek szerepelt a létszám statisztikában. Az elmúlt három évben a gyermeklétszám 115 főre emelkedett. Ennek következtében a jelenlegi infrastruktúra nem nyújt megfelelő körülményeket a gyermekek biztonságos ellátásához, fejlesztéséhez. A csoportszobák mérete a megnövekedett gyereklétszámmal már nem megfelelők, a mindennapos testnevelés követelményit sem tudják megfelelő színvonalon teljesíteni.
A Románvárosi Óvoda adja a szintén az Országos Román Önkormányzat fenntartásában lévő „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium számára a folyamatos utánpótlást és elmondhatjuk, hogy évente egy osztálynyi gyermek kezdi meg itt iskolai tanulmányait. A jelenlegi adatok és az előrejelzések szerint további gyermeklétszám emelkedés várható.

A projekt tartalmának bemutatása:

A tervezett projekt keretében a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának fenntartásában lévő Románvárosi Óvoda 5700 Gyula, Galamb u. 16. sz. alatti feladatellátási helyének fejlesztése valósul meg.
A projekt átfogó célja a munkavállalói mobilitás támogatása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése gyermekjóléti alapellátások szolgáltatásainak minőségi fejlesztése által. Alapvető cél a racionálisan és hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, szakmai tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott, integrált intézményi hálózat fenntartása, az azonos minőségű szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos működtetés érdekében. Kiemelt cél a hosszú távú működésre alkalmas intézmény korszerűsítése, a különböző jellegű helyi együttműködések révén a területi különbségek minimálisra csökkentése, valamint az ellátásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése.
A tervezett  bővítményben tornaszoba , szertár, közlekedő, babakocsi tároló és akadálymentes vizesblokk kerül kialakításra.
A tervezett bővítmény a közlekedőn keresztül kapcsolódik a régi épülethez.
A tervezett  fejlesztések során az épület megközelítését  akadálymentes rámpán keresztül szükséges biztosítani.
Az előtérben az akadálymentes vizesblokk betervezésre kerül.
Az utcán az akadálymentes parkoló a közterületen  biztosított.
A projektarányos akadálymentesítést minden csoportra biztosítjuk.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
A benyújtott pályázat fő célja az óvoda fejlesztés keretében az épület bővítésével megvalósítandó új tornaszoba kialakítása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges korszerű eszközök beszerzésével, mely hozzájárul a gyermekek mozgásfejlesztésének hatékonyságához, ezáltal egészségük megőrzéséhez valamint személyiségük fejlődéséhez. A feladatellátási hely fejlesztésével összesen több mint 100 gyermek jut magasabb színvonalú szolgáltatáshoz a 100 férőhelyes intézményegységben, mely hozzájárul a kisgyermekes családok megsegítéséhez.
A beruházás eredményeként összességében egy minőségi színvonalú, egészséges életmódra nevelést segítő nevelési környezet teremthető meg, melyben a gyermekek mozgásigényüket kielégíthetik. A tornaszoba alkalmas lenne az intézményünk különböző rendezvényeinek színvonalas lebonyolítására is.

Számszerűsíthető mutatók:
–    Új épület:

– A meglévő épületben történő átalakítás:
A jelenleg meglévő öltöző, valamint a vizesblokk átalakításra kerül az átközlekedés biztosítása céljából.

–    eszközbeszerzés: 24 féle eszköz kerül beszerzésre, melynek darabszáma 46 db.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

A projekt  azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018

Back To Top