skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Kedvezményezett: MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Magdu Lucian Román Óvoda óvodai udvarának és gazdasági épületének fejlesztése

Támogatás összege: 80,00 millió forint

Projekt bemutatása

A támogatást igénylő szervezet a Magyarországi Románok Önkormányzata, mely a fejlesztés tárgyát képező Óvoda tulajdonosa és fenntartója.

A projekt 2 megvalósítási helyszínt érint:

  •  Battonya, Fő u. 121. 3092/2 Hrsz. Jelenlegi óvodai ingatlan.
  •  Battonya, Puskin u. 70. 3094 Hrsz. Óvodai játszóudvar és az óvodát kiszolgáló gazdasági udvar céljából megvásárolt ingatlan.

A projektben kapacitásbővítést nem tervezünk, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánjuk javítani az óvodai feladat-ellátás szakmai és infrastrukturális színvonalát, várhatóan hosszútávon is fenntartható lesz az intézmény jelenlegi 78%-os kapacitás kihasználtsága a demográfiai mutatók tükrében.

A támogatással megvalósuló fejlesztéssel erősíteni kívánjuk az esélyegyenlőség elvét, szem előtt tartva a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentését, az egészséges intézményi környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek kialakításával kívánjuk biztosítani a minőségi neveléshez való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A szülők számára fontos szempont az oktatási-nevelési intézmény biztonságos és rendezett környezete, és a gyermekük fejlődését szolgáló, megfelelő színvonalú, kulturált és felszerelt óvodai udvar megléte.  A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen az óvodai életben. A gyermekek mozgásigényeinek kielégítését és fejlesztését a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek szolgálják.

Az óvoda jelenlegi használt udvarrésze kicsi, zsúfolt, így a tulajdonos, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata az óvoda mögötti megvásárolt Battonya, Puskin u. 70. szám 3094 hrsz-ú ingatlan felhasználásával tervezi bővíteni az óvodaudvart és gazdasági épületet fejleszteni.

A tervezett beruházás a 3092/2 hrsz-ú ingatlan óvoda által használt játszóudvar területének, illetve az újonnan megvásárolt 3094 hrsz-ú telken játszóudvar és gazdasági épületének fejlesztését tartalmazza.

A 3092/2 hrsz-ú óvodai játszóudvar két funkcionális egységre kerül kialakításra. Közvetlenül az óvoda mögötti terület szolgál egy kétsávos beton kreszpálya elhelyezésére. Az iskolaépület keleti homlokzata melletti területen kap helyet egy szenzoros tanösvény, mozgásfejlesztő járda, filagória, magaságyással, ivókúttal, padokkal.

A 3094 hrsz-ú új telek a helyszínrajzon jelölt módon két részre kerül elkülönítésre, az óvoda felé eső terület szolgál a kerti játékelemek elhelyezésére, egyrészt a meglévő játékok telepítésére, illetve új elemek beépítésére, a Puskin utca felé eső telekrészen a gazdasági épület fejlesztése történik. A két egység között kap helyet az áttelepített, gépjármű- és kerti tároló, illetve vizesblokk funkcióval kialakított konténer.

Olyan óvodai feltételrendszer kialakítására törekszünk, ahol a nevelés és gondozás a gyermek személyiségfejlődése, társadalmi beilleszkedése, sikeres élethosszig tartó tanulása és későbbi foglalkoztathatósága szempontjából alapvető jelentőségű. A projekt célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek  növelése, A projekt megvalósításával erősíteni kívánjuk a nők munkaerő-piaci részvételének növelését azáltal, hogy a gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon biztosítjuk.

A projekt kezdete: 2022.05.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00024

Back To Top