skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
statisztikai adatgyűjtései

 

  • Beruházási jelentés, negyedéves, éves, érintett hó 20. napig
  • Álláshely jelentés
  • Intézményi éves statisztikai jelentés a tárgyév október 1. napja szerinti adatoknak megfelelően, létszám adatok, tárgyi feltételek.
  • A fenntartott intézmények előző évi pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatása, minden év május 31. napig.
  • Fenntartó adataiban bekövetkezett változások jelentése, felmerülést követően haladéktalanul.
Back To Top