Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Știri actuale

 Olimpiada la Limba şi Literatura Română respectiv Cultură şi Civilizaţie Românească – faza naţională – s-a desfăşurat luni, 24 aprilie, la sediul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria. Olimpiada este organizată de Oficiul Educaţional Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi având ca şi coordonator pe doamna Anamaria Brad Szarka, referent pentru învăţământul de naţionalitate română.

5 4a

Evenimentul a fost deschis de cuvântul de salut al doamnei Anamaria Brad Szarka căreia i s-a alăturat şi Tiberiu Juhász, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, care, la rândul său, şi-a exprimat bucuria de a fi din nou gazda acestui concurs urând concurenţilor mult succes.
Juriul, format din dr. Maria Gurzău Czeglédi, preşedinte, Stella Nikula Machhour şi Emilia Martin, membre, au pus mare accent pe vorbirea liberă, expresivitate, modul de percepere a diferitelor situaţii a copiilor, nivelul de cunoştinţe, venind cu o vorbă bună, de încurajare, în situaţiile necesare, ajutând astfel concurenţii să-şi depăşească emoţiile.

Devenind o tradiţie în cadrul naţionalităţii române din Ungaria, acest concurs atrage an de an zeci de participanţi, reprezentând astfel toate şcolile bilingve de naţionalitate română: Giula, Chitighaz, Micherechi, Bătania şi Săcal. Participarea la faza naţională a fost posibilă pe baza punctajului obţinut la proba scrisă care a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, această probă având în prim plan compuneri pe diferite teme precum şi teste gramaticale. Au participat astfel 16 elevi dintre care 9 la Limba şi Literatura Română şi 7 la Cultură şi Civilizaţie Românească, elevi ai claselor VII–VIII.

După multe emoţii şi o decizie grea, juriul a deliberat. La Limba şi Literatura Română, elevii au avut de prezentat una dintre temele puse la sorţ, teme care s-au bazat pe programa şcolară cuprinzând opere şi autori români. La Cultură şi Civilizaţie Românească, tinerii noştri au vorbit despre o anumită temă (trasă la sorţ) însă au avut de prezentat în Power-Point şi câte un proiect. Pentru realizarea acestui proiect Oficiul Educaţional Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi a pus la dispoziţia elevilor diferite teme, participanţii având posibilitatea de a opta la liberă alegere pentru tema preferată. La acest obiect elevii au descris importanţa culturii, a cunoaşterii trecutului, a obiceiurilor, portului strămoşesc, vorbindu-se cursiv şi exprimând interes în ceea ce priveşte limba română. Îi putem caracteriza ca fiind nişte indivizi inspiraţi, dezinvolţi dar totodată creativi făcând din acest concurs un eveniment de excepţie, impresionând chiar, membrii juriului până la lacrimi prin diferitele prezentări.

Indiferent de rezultate, sperăm ca toţi participanţii cu aceasta, să înveţe lecţia respectului faţă de cei premiaţi, a recunoştinţei pentru tot ceea ce au primit din partea profesorilor, timp, energie, dragoste şi răbdare şi nu în ultimul timp să aprecieze lecţia de viaţă pe care, orice concurs o aduce odată cu el. Toate acestea, vor forma în timp, din elevi, adevăraţi indivizi ai societăţii, ai comunităţii noastre.
Toţi participanţii au primit din partea organizatorilor, Oficiul Educaţional Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi, diplome de participare care au fost înmânate de către doamna Anamaria Brad Szarka.

Premianţii la Limba şi Literatura Română:
Locul I – Dimoiu Natasa (clasa a VII-a, Bătania)
Locul II – Toma Carmen Claudia (clasa a VIII-a, Giula)
Locul III – Denuta Leticia (clasa a VIII-a, Micherechi)
Menţiune – Simon Tiberiu (clasa a VIII-a, Bătania)
Premiaţii la Cultură şi Civilizaţie Românească:
Locul I – Stan Teodor (clasa a VIII-a, Bătania)
Locul II – Toma Carmen Claudia (clasa a VIII-a, Giula)
Locul III – Jova Péter (clasa a VII-a, Micherechi)
Concurenţii care au ocupat locurile fruntaşe vor participa la o festivitate de premiere organizată în cadrul Oficiul Educaţional Centrul Pedagogic pentru Naţionalităţi, la Budapesta, ocazie în care îşi vor ridica şi premiile care constă în bonuri de cărţi.                                 

Corina

 Sub genericul „La revedere, şcoală dragă”, la Liceul Românesc „N. Bălcescu” din Giula, sâmbătă, 6 mai, a avut loc serbarea de rămas bun a elevilor de clasa a XII-a. Patruzeci şi trei de elevi, repartizaţi în cele două clasele absolvente, A şi B, alături de diriginţii lor, Gheorghe Gábor şi Stella Nikula Machhour, în prezenţa unui numeros public, au urcat pe scenă pentru a prezenta un montaj liric, realizat sub îndrumarea cadrelor didactice şi a direcţiunii acestei unităţi de învăţământ, program prin care, tinerii absolvenţi şi-au exprimat recunoştinţa faţă de profesorii lor care le-au fost alături în toţi aceşti ani, părinţi, care nu au ezitat nicio secundă în a-şi pierde încrederea în copii lor, montaj din care nu au lipsit nici mesajele pline de speranţă către un viitor bun.
 Cuvântul de deschidere a fost rostit de doamna director, dr. Maria Gurzău Czeglédi, care a transmis cele mai sincere gânduri de bine absolvenţilor.

  • ballag-1
  • ballag-2
  • ballag-3
  • ballag-4
  • ballag-5


„În această zi frumoasă de mai, străbătută de miresmele florilor de tei şi de parfumul liliacului înflorit, salut cu mult drag şi preţuire, toţi participanţii la manifestarea de bun rămas a promoţiei 2013–2017. Dragi tineri! Viaţa omului, începând de la naştere, este o călătorie plină de aventuri, unele plăcute, altele dificile… viaţa omului este o drumeţie încărcată de suişuri şi coborâşuri, bucurii şi necazuri, succese şi dezamăgiri… Acum, dragi absolvenţi, aţi ajuns la o piatră de hotar, care uneşte universul copilăriei senine, a vârstei de aur cu universul maturităţii plin de enigme. Sunteţi înzestraţi cu cele mai preţioase comori cum sunt frumuseţea fizică, puritatea sufletească, elanul şi entuziasmul vostru tineresc. Se nasc şi înfloresc mereu iluziile şi speranţele legate de viitor. Surâsul vostru este blând şi sugerează multă încredere în viitor. Azi, dragii mei tineri, vă luaţi rămas bun de la şcoală, colegi, profesorii care v-au format cu dragoste, dăruire şi vocaţie, de la orăşelul nostru, de la parcurile acoperite de castanii înfloriţi, uliţele pline de flori şi tihnă, de la Cetate, un orăşel în care din vechi timpuri trăiesc împreună maghiari, germani şi români. Eu, doresc din suflet, să vă ofer câteva »merinde spirituale«, gânduri de pace care să vă însoţească în întreaga voastră viaţă” – a menţionat printre altele dr. Maria Gurzău Czeglédi, directorul Şcolii Generale, Liceului şi Căminului de Elevi „N. Bălcescu” din Giula, încheind alocuţiunea sa cu poezia marelui poet român, Grigore Vieru, „Mama”.
Primirea „trăistuţei” şi a unei flori a fost un alt moment simbolic plin de emoţii, acestea fiind înmânate absolvenţilor de către elevii claselor a XI-a.

Elevii clasei a XII-a A, nu au ezitat nici de această dată de a-şi aminti prin cuvinte alese de cea care le-a fost alături în primii trei ani de liceu, Elena Olteanu, în postură de profesor şi dirigintă, trecerea ei la cele veşnice fiind o mare pierdere a întregii comunităţi. Aceştia, le-au mulţumit domnului Gheorghe Gábor, care a preluat această clasă în postura de diriginte şi care, spuneau tinerii, a încercat să cunoască fiecare personalitate în parte, în această scurtă perioadă.
  La eveniment au participat cadre didactice, părinţi, bunici, dar şi oficialităţi între care s-a numărat dr. Görgényi Ernő, primarul localităţii Giula, Tiberiu Juhász, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, prof. univ. dr. Otilia Huţiu, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. Florin Cioban, din cadrul Universităţii ELTE din Budapesta, Maria Kozmáné Boka, membru al Autoguvernării de Naţionalitate Română a Judeţului Bichiş, prof. univ. dr. Florea Olteanu, din cadrul Facultăţii de Pedagogie din Szarvas, Petru Tolnai, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bichiş.

Procesul educaţional este unul dintre cele mai importante procese de promovare şi culturalizare în spaţiul devenirii unui popor. În cadrul acestui proces, educaţia de naţionalitate este modul prin care se păstrează şi promovează în timp valorile patrimoniale ale unei naţii, prin intermediul limbii şi tradiţiilor.1

Promovarea valorilor este o parte integrantă din programul de menţinere şi dezvoltare a unei limbi, o directivă „sine qua non” a unei proiecții de viitor care aduce substanţă şi încredere în principiile existenţiale.

În ziua de 12 aprilie, la Institutul Superior de Învăţământ „Gál Ferenc” din Sarvas, a avut loc a VI-a conferinţă anuală cu tema „Promovarea limbii şi valorilor în învăţământul de naţionalitate”, intrată de acum în tradiţia acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior, care supervizează şi promovează valorile naţionalităţilor conlocuitoare de pe teritoriul Ungariei. Această conferinţă s-a desfăşurat sub patronajul Episcopiei Catolice de la Seghedin, cu binecuvântarea Episcopului de Seghedin – Cenad, dr. Kiss Rigó László, cu participarea unor invitaţi de seamă ca domnul Semjén Zsolt, vicepremier din partea guvernului maghiar şi sub directa coordonare şi îndrumare a domnilor dr. Kozma Gábor, rectorul instituţiei, dr. Lipcsei Imre, decan şi dr. Florea Olteanu, şef de catedră la secţia română.

Conferinţa a fost deschisă de cuvântul doctorului Lipcsei Imre, profesor şi decan al Institutului Pedagogic „Gál Ferenc”, după care a dat cuvântul Preasfinţitului dr. Kiss Rigó László, Episcopul catolic de Seghedin – Cenad, care a binecuvântat lucrările conferinţei, menţionând importanţa unor astfel de evenimente în viaţa instituţiei de învăţământ superior, care se ocupă cu educarea şi promovarea valorilor tradiţionale.

Domnul vicepremier dr. Semjén Zsolt, a adresat în continuare salutul său şi al guvernului maghiar, menţionând interesul şi grija pe care statul maghiar o acordă naţionalităţilor conlocuitoare, în vederea păstrării şi promovării limbii materne şi tradiţiilor. 2

Ulterior au luat cuvântul şi alţi invitaţi care au exprimat interesul şi bucuria de a fi prezenţi la această conferinţă, printre care menţionăm pe domnul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Giula, Fuzik János, reprezentantul naţionalităţii slovace în Parlamentul de la Budapesta, Mittag Mónika, reprezentantul naţionalităţii germane, dr. Takács Árpád, director general al Oficiului Guvernamental din judeţul Bichiş, Dankó Béla, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bichiş, Babák Mihály, primarul localităţii Szarvas, şi nu în ultimul rând reprezentantul comunității româneşti în Parlamentul de la Budapesta, Traian Cresta, care a menţionat importanţa unor astfel de întâlniri, care se bazează pe stima şi respectul reciproc şi care promovează prietenia şi apropierea dintre etnii, învăţământul de naţionalitate fiind un pilon important în cunoaşterea şi promovarea valorilor şi tradiţiilor strămoşeşti.

Dr. Kozma Gábor, rectorul institutului a mulţumit pentru organizarea acestei conferinţe, care promovează cunoaşterea reciprocă a naţionalităţilor conlocuitoare, mulţumind totodată guvernului maghiar pentru interesul şi sprijinul acordat evenimentului, prin participarea domnului vicepremier.

Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Giula, şi-a exprima bucuria de a fi prezentat la această conferinţă scoţând în evidenţă politica promovată de statul român în domeniul naţionalităţilor conlocuitoare menţionând statistic avantajele de care se bucură naţionalitatea maghiară din Transilvania în ceea ce priveşte învăţământul în limba maghiară. Consulul general a punctat faptul că Guvernul României aşteaptă reciprocitate în această direcţie de la statul maghiar şi că statul român va susţine drepturile şi libertăţile micii comunităţi româneşti din Ungaria.3

De la eveniment nu au lipsit nici momentele culturale prezentate de elevi. Comunitatea română s-a mândrit cu elevii Şcolii Generale din Bătania coordonaţi de profesoara Andrea Szenes care au încântat auditoriul cu două melodii româneşti.

În cadrul secţiei române, moderator a fost domnul profesor universitar dr. Florea Olteanu, docent în cadrul institutului. Prima temă dezbătută: „Actualităţi privind modelul de carieră profesională a pedagogilor (informaţii utile)”, a fost prezentată de doamnei Sarkáné Brád Annamaria, referent pentru învăţământul de naţionalitate. Au fost precizate modalităţile pentru întocmirea unei documentaţii corecte, atunci când pedagogii doresc să obţină un calificativ profesional. A fost o temă de un real folos pentru cei prezenţi şi a fost ascultată cu mare atenţie.

Următoarea temă a fost susţinut de profesorul Robert Sălăjan de la Liceul „N. Bălcescu” şi s-a intitulat: „Identitatea naţională şi culturală a comunităţii româneşti, greco-catolice din judeţul Bihor în sec. al XIX-lea”. A fost o temă interesantă, care a avut în vedere rolul Bisericii greco-catolice în păstrarea identităţii naţionale şi culturale, alături de Biserica Ortodoxă Română.

O notă de veselie şi optimism a avut prelegerea interactivă a doamnelor Putin Mihaela şi Olteanu-Sturza Adelina, educatoare la Grădiniţa Românească din Bătania, cu titlul: „Ne jucăm şi învăţăm – Bune practice în grădiniţele model”. Cu siguranţă noile modele de predare în care sunt angrenaţi copiii de la grădiniţă îi fac pe aceştia să fie mai implicaţi în procesul de învăţare.

Ultimul care a întregit această interesantă manifestare a fost psihologul Şcolii Generale şi Grădiniţei „Lucian Magdu” din Bătania, drd. Lucian Olteanu. Tema referatului a fost: „Metode activ-participative utilizate în învăţământul primar”. A fost o temă interesantă, prezentată cu dezinvoltură şi profesionalism.4

În plenul lucrărilor s-a adresat participanţilor şi consulul general felicitând organizatorii pentru preocuparea deosebită în domeniul păstrării limbii şi valorilor naţionale, notificând faptul că absolvenţii de liceu din Ungaria au posibilitatea să urmeze cursurile unor facultăţi din România pe bază de burse acordate de statul român, încurajând pe profesori să-i canalizeze pe elevi spre această ofertă.

La eveniment au mai fost prezenţi din cadrul comunităţii româneşti Tiberiu Juhász, preşedintele AŢRU, Gheorghe Kozma, şeful de Oficiu al AŢRU, o delegaţie a Liceului, Şcolii Generale şi Căminului de Elevi Românesc „N. Bălcescu” condusă de directoarea dr. Maria Gurzău Czeglédi, o delegaţia a şcolii din Bătania, îndrumată de directoarea adjunctă Sutya Ibolya, delegaţia de la Aletea condusă de directorul Petru Sălăjan, de la Leucuşhaz, preşedintele Gheorghe Santău, educatoare şi învăţătoare de la şcoala din Chitighaz, o delegaţie a educatoarelor din Giula condusă de directoarea Ana Ciotea, de la şcoala din Micherechi, directoarea adjunctă Ana Ruzsa, iar de la grădiniţă, educatoarele conduse de directoarea Tünde Ruzsa Nyári, Elvira Ardelean, primarul localităţii Otlaca Pustă, Eva Bocior, preşedinte şi pr. Teodor Marc, vicepreşedinte ai Autoguvernării de Naţionalitate Română a Judeţului Bichiş, reprezentanţii mass-media.                 

Petru Puşcaş

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.