Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Știri actuale

Apel

Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria

solicită şi pe această cale autoguvernărilor de naţionalitate

şi instituţiilor civile din rândul comunităţii româneşti din

Ungaria să facă propuneri cu privire la conferirea distincţiei

„Pentru Românii din Ungaria”

şi pentru

„Învăţământul Românesc din Ungaria”

distincţii fondate de AŢRU.

Propunerile trebuie să conţină datele şi activitatea

persoanei respective sau a comunităţii recomandate.

Propunerile pot fi înaintate pe adresa:

Oficiul AŢRU, cod poştal 5700 Gyula, str. Eminescu nr. 1,

până la data de 15 septembrie 2017.

Cea de-a XXV-a ediţie a „Festivalului Periniţa” organizată vineri, 9 mai, a adus la Giula, la Centrul Cultural Românesc, peste 230 de elevi ai şcolilor noastre bilingve ori unde limba română se predă ca şi obiect de studiu precum: Giula, Aletea, Bătania, Chitighaz, Săcal, Bedeu, Cenadul Unguresc şi Leucuşhaz. Au fost prezentate dansuri populare româneşti specifice acestor meleaguri precum şi din ţara mamă, România, cunoscute şi mult îndrăgite de noi!

Am fost martorii unui eveniment de o asemenea anvergură, dedicat comunităţii noastre şi care, pune mare accent pe tinerele talente. Aş putea spune că, nu există nicio altă categorie de dans decât cel popular românesc care să ne ofere atâta satisfacţie, iar această afirmaţie este demonstrată de numărul mare de participanţi. Meritul însă este al organizatorilor, Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria în persoana domnului preşedinte, Tiberiu Juhász, care s-a străduit să ofere cadrul adecvat desfăşurării programului de suflet al copiilor noştri. Meritul este al cadrelor didactice şi coregrafi care nu încetează să scoată la iveală talentul elevilor. Şi nu în ultimul rând, este şi al tinerilor, neobosiţi participanţi la cercurile de dans popular, orele de repetiţii uneori fără de sfârşit!

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Domnul Tiberiu Juhász, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, în cuvântul de salut a adresat cuvinte de încurajare şi apreciere a tot ceea ce înseamnă viitor al comunităţii noastre, mulţumind elevilor şi profesorilor pentru munca depusă.

Programul cultural-artistic ne-a conferit o stare de bine. Am utat pentru moment problemele cotidiene.

Au răspuns invitaţiei organizatorilor Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Giula, Traian Cresta, reprezentantul comunității româneşti din Ungaria în Parlamentul de la Budapesta, dr. Maria Gurzău Czeglédi, directorul Şcolii Generale, Liceului şi Căminului de Elevi „N. Bălcescu”, Mariana Negreu Vetró, directorul Centrului de Documentare şi Informare al AŢRU, Gheorghe Kozma, şeful de Oficiu al AŢRU, preşedinţi şi membri ai autoguvernărilor româneşti, directori de instituţii, profesori, reprezentanţi ai mass-mediei, părinţi.

În debutul programului Festivalului Perinţa, am urmărit echipa Şcolii Generale „N. Bălcescu”, formată din elevi ai claselor 1–2, care au pregătit pentru acest eveniment dansurile: Sârba din Aletea, Hora Mare şi Lugojana. Micii dansatori s-au străduit mult la repetiţii reuşind să aducă în faţa celor prezenţi, cu frumuseţea şi gingăşia copilăriei lor, dansurile strămoşeşti, sub îndrumarea profesorului de dans Ioan Andrei Nedró.

Au fost alături de noi şi dansatorii claselor 3–4 şi 5 ai Şcolii Generale „N. Bălcescu”, şi ei făcând parte din echipa de păstrare a tradiţiilor strămoşeşti româneşti. Au adus la rampă, cu energia caracteristică vârstei lor, alte dansuri frumoase din comoara folclorului nostru. Au prezentat dansul : „Drumul spre casă” şi dansuri din Chitighaz. Coregraf: Ioan Andrei Nedró.

  Proiectul de lege despre transparența organizațiilor sprijinite din străinătate, inițiat de către deputați ai partidului de guvernământ, prevede evidența publică a organizațiilor care primesc, cu orice titlu, în mod direct sau indirect sprijin din străinătate, în bani sau în alte forme materiale, patrimoniale, a căror valoare atinge individual sau însumat într-un an fiscal dubTraian Crestalul sumei stipulate în Legea CXXXVI. (136.) din 2007 despre prevenirea și contracararea spălării de bani și finanțarea terorismului, adică 7,2 milioane de forinți.

Având în vedere că multe dintre organizațiile, asociațiile și fundațiile naționalităților, pentru desfășurarea activității lor, beneficiază și de sprijin din străinătate, mai ales din țările mamă, sprijin a cărui valoare anuală poate atinge limita prevăzută în proiectul de lege, efectul legii poate afecta și organizațiile naționalităților, motiv pentru care Comisia permanentă pentru Naționalități a Parlamentului Ungariei a solicitat declararea dezbaterii acestui proiect de lege ca punct al ordinii de zi de interes de naționalitate.

Mergând în întâmpinarea poziției Comisiei, reprezentantul naționalității române, Traian Cresta a solicitat oficial, prezentând în scris pe 13 aprilie 2017 membrilor și experților Comisiei propunerea sa concretă de modificare a textului proiectului de lege, prevăzând scoaterea de sub incidența legii care se va adopta tuturor organizațiilor, asociațiilor și fundațiilor cu specific de naționalitate.
 Traian Cresta a argumentat propunerea sa cu temerile privind garantarea unor drepturi fundamentale, în special al celor constituționale, respectiv prevăzute în Legea CLXXIX. din 2011 despre drepturile naționalităților, cu accent deosebit pe cele de la 4. § și 21. §, mai ales cu privire la libertatea legăturilor nestingherite cu țara-mamă, cu instituțiile de stat și ale comunităților din țara-mamă, națiunea de limbă, respectiv conaționalitățile din alte țări, precum și al drepturilor organizațiilor de naționalitate la cele mai extinse relații internaționale directe.

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.