Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Știri actuale

Concurs pentru postul de Şef de Oficiu al AŢRU

Adunarea Generală a Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria, în baza Legii pentru Naţionalităţi CLXXIX, paragraful 123, aliniat 1 şi paragraful 119, aliniat 4 din 2011 şi a Legii Administrației Publice CXCIX, paragraful 45 aliniatul 1, anunță scoaterea la concurs a postului de Şef de Oficiu.

Durata de ocupare a postului: nedeterminată, perioada de probă 3 luni.

 Ocupaţie (tip de muncă): normă întreagă.

 Locul de desfăşurare al activităţii:

5700 Giula, strada Eminescu nr. 1.

 Sarcini de îndeplinit:

Şeful de Oficiu va conduce oficiul exercitându-și dreptul de conducere asupra angajaților Oficiului. Pregătește şi pune în aplicare hotărârile Adunării Generale; are ca sarcină buna desfășurare a activităților Adunării Generale precum şi prezentarea raportului anual care să cuprindă activitatea Oficiului; întocmirea planului de buget al Oficiului, bilanțul şi darea de seamă. Totodată Şeful de Oficiu are responsabilitatea de a realiza planul bugetar, de a lua decizii cu privire la investiţii, precum şi  aplicarea hotărârilor aduse de Adunarea Generală.

 Principalele domenii de activitate care ţin de acest post:

– sarcini cu privire la activitățile legate de planul de activitate al autoguvernării.

Statut juridic, salarii şi premii:

Realizarea activităţii pe baza Legii pentru Naționalităţi paragraful 119, aliniat 4 din 2011 şi a Legii Administrației Publice, precum şi a celor stipulate în statutul de funcţionare.

Condiţii obligatorii de îndeplinit:

studii superioare de specialitate – licențiat în economie, drept, administrație, științe politice sau altă diplomă universitară sau de licență obținută într-o altă specializare

să dispună de atestat în domeniul administrației publice

experiență în domeniu

cetățenie maghiară

fără antecedente penale

cunoașterea limbii române la nivel de limbă maternă

să aparțină comunității românești din Ungaria

experiență în domeniu obținută în cadrul administrației publice

cunoștințe în domeniul informaticii.

În luarea deciziei au prioritate următoarele:

minim 5 ani experiență de conducere

permis de conducere categoria B

cunoașterea altor limbi

Competențe necesare:

– competențe în conducere

– încredere, capacitate organizatorică

– nivel ridicat de abilităţi în luarea deciziei

– scriere, vorbire corectă

– rezistenţă şi flexibilitate în activitate

– capacitatea de a lucra în echipă

– capacitate de a lucra individual.

Documentele necesare de depunere a proiectului:

– CV (Curriculum Vitae) cu fotografie

– scrisoare de motivare

– copie după actele de studii şi atestate

– cazier juridic care să nu fie mai vechi de trei luni

– justificarea condițiilor indicate drept avantaj

– o declarație semnată conform căreia solicitantul consimte la prelucrarea datelor sale personale din dosarul cererii.

Alte informații:

Stabilirea unui contract juridic care să stipuleze necesitatea perioadei de probă de trei luni. Postul poate fi ocupat imediat după luarea deciziei.

 Termen limită de depune a proiectului: 21 februarie 2020.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa la președintele Gheorghe Cozma, (adrese de contact: atru@globonet.hu telefon: +36-66/463-951)

 Modul de depunere a concursului:

Prin poștă, până la termenul limită de depunere a cererilor, pe adresa Oficiul Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungariei (5700 Gyula, Pf. 161) sau prin e-mail la atru@globonet.hu. Cererea poate fi depusă şi personal la sediul Oficiului (5700 Gyula, Eminescu u. 1.). Vă rugăm să indicați pe plic sau în e-mail „Şef de Oficiu”.

 Termenul limită de decizie: 12 martie 2020.

 Concursul este publicat oficial: https://kozigallas.gov.hu; www.atruroman.hu; Cronica.

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.