Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Közérdekű adatok

feltöltés alatt...
I. Szervezeti, személyzeti adatok
I.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.       Elérhetőségi adatok
2.       A szervezeti struktúra
3.       A szerv vezetői
I.2 A felügyelt költségvetési szervek
I.3 Gazdálkodó szervezetek
1.       A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
I.4 Közalapítványok
1. A szerv által alapított közalapítványok
I.5 Lapok
I.7 Költségvetési szervek
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
II.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
II.3. Közszolgáltatások
II.4. A szerv nyilvántartásai
II.5. Nyilvános kiadványok
II.6. Döntéshozatal, ülések
1.       A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, valamint a testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
2.       A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
3.       A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
4.       A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
5.       A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
6.       A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
7.       A testületi szerv üléseinek napirendje
II.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1.       A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.       A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
3.       A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
4.       Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
5.       Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6.       A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7.       Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
II. 8. Pályázatok
II. 9. Hirdetmények
II.10. Közérdekű adatok igénylése
1.       A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.       A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
3.       A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4.       Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5.       A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
6.       A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
7.       Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
II. 11. Közzétételi listák
III. Gazdálkodási adatok
III.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
1.       Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.       Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
4.       A működés eredményessége, teljesítmény
5.       Működési statisztika
III.2. Költségvetések, beszámolók
1.       Éves költségvetések
2.       Számviteli beszámolók
3.       A költségvetés végrehajtása
III.3. Működés
1.       A foglalkoztatottak
2.       Támogatások
3.       Szerződések
4.       Koncessziók
5.       Egyéb kifizetések
6.       Európai Unió által támogatott fejlesztések
7.       Közbeszerzés
 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.