Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

a3aszechenyi romanvarosi ovoda1a

Aktuális híreink

Elballagtak a Nicolae Balcescu Román Gimnázium végzős diákjai

Két végzős osztály 43 diákja búcsúzott el a gyulai román gimnáziumtól május 6-án, szombaton.

A Nicolae Balcescu Román Gimnázium idei ballagási ünnepségén Czeglédiné dr. Gurzó Mária igazgató asszony köszöntötte Gykep1234ula város polgármesterét, Görgényi Ernőt, a végzősöket, a több száz egybegyűltet és az édesanyákat. Úgy értékelte, a diákok egy olyan jelentős mérföldkőhöz érkeztek, ahonnan bizalommal kell tekinteniük a jövőbe. Azt javasolta, a továbbiakban törekedjenek mindig a jóra, a tökéletesre, akarjanak színesek és egyediek lenni, sugározzanak sok szeretetet, és tanuljanak meg másokért élni, megbocsátani, mert ez a megváltás záloga. Az igazgató asszony végül arra intette a diákokat, hogy ne tékozolják el életük egyetlen napját sem.

A ballagók verses-zenés összeállítását, és a tarisznyák jelképes átadását-átvételét követően a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó végzősöket szólították színpadra.

  • IMG_1441a
  • IMG_1538b
  • IMG_1791b
  • kep1
  • kep12
  • kep123
  • kep1234
  • kep12345a
  • kep12346a
  • kep12347a

Az intézmény Pro discipulis – A Tanulókért Alapítvány díját Martyin Katalin, Hegedűs Eszter és Gherman Eszter vehette át kimagasló tanulmányi eredményeiért, versenyeken elért sikereiért.

A román nyelv és kultúra ápolásáért Magyar Beáta, Korobán Ditta és Csiplo András Sebestyén Eminescu-emlékpakettet kapott. Puiu Bettina és Jován László példamutató magatartásáért Rádné Zsúró Julianna nyugalmazott tanár díjában részesült.

A legjobb matematikusnak Hegedűs Eszter és Martyin Katalin bizonyult: nekik a Krizsán Anna által alapított díjat nyújtották át.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Vesa Marc Raul tanulót jutalmazta, a Békés megyei Netye Beatrix Erikát, míg a helyi román nemzetiségi önkormányzat ezúttal a néptáncosokat helyezte előtérbe, közülük négy végzős diák hozzáállását, tudását, kitartását emelte ki.

A gimnázium tantestülete Iszály Mercédeszt, Cséffán Csabát, László Anita Magdolnát és Onetiu Romeót jutalmazta.

Műkedvelő színjátszó tevékenységéért Csiplo András Sebestyén, Hajdú Beatrix, Solcan Nikoletta és Tősér Bianka részesült elismerésben.

Az iskola közösségét segítő munkájáért a szülők közül Erdős Sándornak, Juhászné Zsuzsannának, Hoczopán Solcan Annának és Tősér Dalmának mondtak köszönetet a rendezvényen.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolájában a nyílt tanítási napot 2017. március 30-án 8.00 és 12.00 óra között tartjuk. Ezen a napon az érdeklődő szülők és leendő kisiskolások órákat látogathatnak az alsó és felső tagozaton egyaránt, illetve megtekinthetik az iskolát.

Gyula, 2017. március 16.

                                                                                               Juhász Tibor s.k.

                                                                                                         elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott gyulai Románvárosi Óvodába, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodába és a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvodába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 20-21. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között, valamint a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvodába 2017. május 4-5. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között lehet beíratni.

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig lehet az óvoda fenntartójához benyújtani, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évben az óvodába

azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

a gyermek TAJ kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.


Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Ó
voda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minden, az MROÖ által fenntartott intézmény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.


Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

Románvárosi Óvoda

5700 Gyula, Galamb u. 16.

tel.: 06-66/361-098

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakáli, Bedői és Körösnagyharsányi Tagóvodája

4136 Körösszakál, Sas u. 1.

4128 Bedő, Rákóczi u. 11.

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 6.

tel.: 06-54/435-403

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

tel.: 06-66-250-052

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

5830 Battonya, Fő u. 121.

tel.: 06-68-456-126

2017. május 4 - 5. 8.00 – 17.00 óra

Gyula, 2017. március 16.

                                                                                               Juhász Tibor s.k.

                                                                                                         elnök

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.