Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu
IMG_3183_830wa
DSC_0088
8-3
5-20
sl3a
11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n
11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n
IMG_3178_830wa
xsl3a
xsl5a
xsl34a
4-4
1
8-5
IMG_3648
5-8
5-4
5-18
5-12
nep7
Previous Next Play Pause
IMG_3183_830wa DSC_0088 8-3 5-20 sl3a 11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n 11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n IMG_3178_830wa xsl3a xsl5a xsl34a 4-4 1 8-5 IMG_3648 5-8 5-4 5-18 5-12 nep7
harmaslogo v2a

Aktuális híreink

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolájában a nyílt tanítási napot 2017. március 30-án 8.00 és 12.00 óra között tartjuk. Ezen a napon az érdeklődő szülők és leendő kisiskolások órákat látogathatnak az alsó és felső tagozaton egyaránt, illetve megtekinthetik az iskolát.

Gyula, 2017. március 16.

                                                                                               Juhász Tibor s.k.

                                                                                                         elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott gyulai Románvárosi Óvodába, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodába és a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvodába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 20-21. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között, valamint a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvodába 2017. május 4-5. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között lehet beíratni.

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig lehet az óvoda fenntartójához benyújtani, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évben az óvodába

azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

a gyermek TAJ kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.


Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Ó
voda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minden, az MROÖ által fenntartott intézmény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.


Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

Románvárosi Óvoda

5700 Gyula, Galamb u. 16.

tel.: 06-66/361-098

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakáli, Bedői és Körösnagyharsányi Tagóvodája

4136 Körösszakál, Sas u. 1.

4128 Bedő, Rákóczi u. 11.

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 6.

tel.: 06-54/435-403

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

tel.: 06-66-250-052

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

5830 Battonya, Fő u. 121.

tel.: 06-68-456-126

2017. május 4 - 5. 8.00 – 17.00 óra

Gyula, 2017. március 16.

                                                                                               Juhász Tibor s.k.

                                                                                                         elnök

 

Tárlat nyílt a nemzetiségi rajzpályázat alkotásaiból

Az országos nemzetiségi rajzpályázat mintegy 50 alkotását bemutató tárlat nyílt szerdán az Országgyűlés irodaházában, ahol átadták a nyerteseknek járó jutalmakat is.rajzplyzat1
Az óvodások Ünnep a családomban kategóriájában szlovák nemzetiségi témában első helyezett lett a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános iskola, Óvoda és Kollégium óvodása, Marton-Dobosi Betsabé. Az alsósok Nemzetiségi épület(ek) lakóhelyemen kategóriájában német nemzetiségi témában a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója, Millich Marcell nyert.

A felsősök Népviseletünk, valamint a középiskolások Népszokásaink kategóriájában a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola diákjai - Tama Kenéz és Koszonics Luca - értek el első helyezést német nemzetiségi témában.

Az eseményen átadták az országos nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi szervezetek által felajánlott különdíjakat is.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a díjátadóval egybekötött megnyitón elmondta: az elmúlt években nagy változások történtek a támogatásokban és az intézmények fenntartásában: míg 2010-ben a magyarországi nemzetiségek az óvodától a középiskolákig 12 intézményt tartottak fenn, 2017-ben már 75-öt, a nemzetiségek támogatása 2010-ben még 3,6 milliárd volt, idén pedig 8,7 milliárd forint.

A pályázókhoz szólva kiemelte: vigyék tovább a gyermeki szívet felnőtt korukba is, mind az egész magyar nemzet és mind pedig azon nemzetiség szolgálatában, amelyben élnek. Hiszen közösen élünk egy országban, közösen építjük, erősítjük és nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is - fűzte hozzá.

  • parlament-1
  • parlament-2
  • parlament-3
  • parlament-4
  • parlament-5
  • parlament-6
  • parlament-7
  • rajzplyzat2
  • rajzplyzat3
  • rajzplyzat4a


Kissné Köles Erika, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága köznevelési és kulturális albizottság elnöke elmondta: a paravánokon rajzokat, festményeket helyeztek el az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja munkatársai azokból az alkotásokból, amelyeket a 2016 őszén meghirdetett versenyre beérkezett nemzetiségi óvodás, általános iskolás és középiskolás gyerekek munkáiból válogattak.

Hozzátette: a pályázatra beküldött mintegy ezer alkotásból 12 alkotást díjaztak, ezek mellé választottak további 40 művet, amelyeket két héten át tekinthet meg a közönség.

A nemzetiségi óvodások, kis- és nagydiákok részére kiírt pályázat célja a hazai nemzetiségek történelmének, földrajzának, szellemi kultúrájának, népszokásainak, helyi hagyományainak bemutatása a képzőművészet eszközeivel.

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.