Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu
IMG_3183_830wa
DSC_0088
8-3
5-20
sl3a
11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n
11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n
IMG_3178_830wa
xsl3a
xsl5a
xsl34a
4-4
1
8-5
IMG_3648
5-8
5-4
5-18
5-12
nep7
Previous Next Play Pause
IMG_3183_830wa DSC_0088 8-3 5-20 sl3a 11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n 11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n IMG_3178_830wa xsl3a xsl5a xsl34a 4-4 1 8-5 IMG_3648 5-8 5-4 5-18 5-12 nep7
harmaslogo v2a

Aktuális híreink

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium általános iskolájában a nyílt tanítási napot 2018. március 22-én 8.00 és 12.00 óra között tartjuk. Ezen a napon az érdeklődő szülők és leendő kisiskolások órákat látogathatnak az alsó és felső tagozaton egyaránt, illetve megtekinthetik az iskolát.

Gyula, 2018. március 6.

Juhász Tibor s.k.

elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott óvodákba az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermeket.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

tabla1ab

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig lehet az óvoda fenntartójához benyújtani, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye

szerint illetékes jegyzőhöz.

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évben az óvodába

·         azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

·         az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·         a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

·         a gyermek TAJ kártyáját,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

·         nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.


Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Ó
voda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minden, az MROÖ által fenntartott intézmény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.


Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Gyula, 2018. március 6.

Juhász Tibor s.k.

elnök

 

A százmilliós beruházás szeptemberre készül el

A 2014 óta megnövekedett gyereklétszám miatt vált szükségessé a gyulai Románvárosi Óvoda épületének bővítése – hangsúlyozta a helyszínen tartott február 28-i sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) nemzetiségi főosztályát vezető Tircsi Richárd. A beruházás 50 millió forintos TOP-forrásból és az EMMI szintén 50 milliós támogatásából valósul meg.

Képünkön (balról jobbra): Kreszta TrajánTircsi RichárdKovács JózsefCsotye Jánosné és Juhász Tibor

Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő

Tircsi Richárd elmondta, a fejlesztésre a folyamatosan emelkedő gyereklétszám miatt van szükség. Kiemelte: ebben a kormányzati ciklusban több mint 350 millióval támogatta az EMMI a nemzetiségi köznevelési intézmények beruházásait.

Mint fogalmazott, ezek az intézmények a nemzetiségeknél vannak a legjobb kezekben, ezért is örülnek annak, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) több óvodának, általános iskolának és gimnáziumnak vált a fenntartójává. Kifejtette: a magyar nemzetiségpolitika példaértékű Európában.

Kreszta Traján, a magyarországi románok szószólója ismertette: az EMMI 50 millió forintos támogatásából új csoportszobát alakítanak ki az óvodában, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 50 milliós forintos forrásából pedig egy tornaszoba épül.

Rámutatott: az országos román önkormányzat által fenntartott nevelési intézmény biztosítja a gyulai román iskola „gyermekutánpótlását”, ezért fontos, hogy az óvoda vonzó legyen a szülők számára. Elmondta: a helyi román óvodában 70-ről 116-ra emelkedett a létszám az elmúlt években, a Nicolae Balcescu általános iskolában és -gimnáziumban pedig több mint négyszázan tanulnak jelenleg.

Kovács József, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: Gyula a Magyarországon élő románok fővárosának tekinthető, hiszen az országos román önkormányzat székhelye is itt található. Kitért arra, hogy a fürdővárosban több óvoda is megújult az elmúlt években, és a bölcsődék korszerűsítése is megkezdődött idén. Hozzátette: mivel hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés, fontos, hogy a gyerekeknek megfelelő körülményeket biztosítsanak.

Juhász Tibor, az MROÖ elnöke kifejtette: a gyulai román óvoda jelenleg nagyon zsúfolt, ezen segíthet a fejlesztés.

Csotye Jánosné, a Románvárosi Óvoda vezetője lapunknak elmondta: mivel az épület eredetileg lakás volt, néhány helyisége szűkös a jelenlegi létszámhoz.

Érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy az épülő tornaszoba mellett mosdó, öltöző és szertár is létesül. A munkálatok a tervek szerint júniusban kezdődnek, és szeptemberre fejeződnek be. Az óvodavezető jelezte: a gyerekeket nyáron a román iskola kollégiumában helyezik el.

Kérdésünkre azt is elmondta: az intézmény 1965-ben került a jelenlegi, Galamb utcai épületbe. Mint megtudtuk, Gyulán az 1800-as évek végétől működik román nyelvű óvodai nevelés, ekkor még egy csoportban ismerkedtek a gyerekek a nyelvvel. 1991-ben létrehoztak egy román nemzetiségi csoportot az óvodába, 2008 óta pedig valamennyi csoportban két nyelven folyik a nevelés.

Az óvodalátogatás után Tircsi Richárd részvételével nemzetiségi oktatási fórumot tartottak a gyulai román iskolában. Kreszta Traján ennek kapcsán közölte: az országos román önkormányzat által szervezett tanácskozásra Aradról is érkeztek pedagógusok, akik az MROÖ fenntartásába került kétnyelvű oktatási intézmények működéséről tájékozódtak.

Aláhúzta: a magyar kormány kiegészítő támogatást biztosít a nemzetiségi tanintézményeknek, így a kis létszámú iskolák fenntartása sem okoz gondot. A szószóló óriási lépésnek nevezte, hogy a nemzetiségi intézményekben dolgozó óvónőknek és tanároknak öt százalékkal emelkedett a bérük. Mint mondta, ez nagyban elősegíti, hogy a pályán maradjanak.

Kreszta Trajántól megtudtuk, az MROÖ 2011-től 2014-ig hét oktatási és nevelési intézmény fenntartását vette át, ezekbe csaknem kétezer óvodás, illetve iskolás jár jelenleg. Hangsúlyozta: valamennyi intézményben fejlesztések zajlottak.

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.