Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

Aktuális híreink

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott óvodákba az alábbi időpontokban kerül sor a gyermekek beíratására.
Beiratkozások helyszínei és időpontjai:

Románvárosi Óvoda

5700 Gyula, Galamb u. 16.

tel.: 06-66/361-098

2019. április 23. és 2019. április 24-én 8.00 – 17.00 óra

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakáli, Bedői és Körösnagyharsányi Tagóvodája

4136 Körösszakál, Sas u. 1.

4128 Bedő, Rákóczi u. 11.

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 6.

tel.: 06-54/435-403

2019. április 24.-25.-26. 8.00 – 16.00 óra

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

tel.: 06-66-250-052

2019. április 23.-24.-25.-26. 8.00 – 16.00 óra

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

5830 Battonya, Fő u. 121.

tel.: 06-68-456-126

2019. május 8. és 2019. május 9-én 8.00 – 17.00 óra

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:
•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•    a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
•    a gyermek TAJ kártyáját,
•    a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
•    nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Óvoda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.
Továbbá tájékoztatom, hogy az MROÖ által fenntartott közoktatási intézmények, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Gyula, 2019. március 12.
    Juhász Tibor s.k.
           elnök

meghivo hun1a

MEGHÍVÓ

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

KÖZGYŰLÉSE

2018. november 22-én (csütörtök)

13.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

MROÖ székháza

(Gyula, Eminescu u.1.)

Gyula, 2018. október 31.

                                                                                     Tisztelettel:

                                                                                                 Juhász Tibor s.k.

                                                                                                          elnök

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.