Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu

a3aszechenyi romanvarosi ovoda1a

Aktuális híreink

Pályázat - a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakör betöltésére

Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 123.§. (1) és 119.§ (4) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Magyarországi Románok Országos Önkormányzat Hivatala

hivatalvezetői

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötése mellett

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: 5700 Gyula, Eminescu u. 1.

 Ellátandó feladatok:

A hivatalvezető vezeti az önkormányzati hivatalt, munkáltatói jogokat gyakorol a hivatal foglalkoztatottai felett. Előkészíti és végrehajtja a közgyűlés határozatait, gondoskodik a közgyűlés működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, évente beszámol a közgyűlésnek a hivatali tevékenységről, ellátja az önkormányzati költségvetés, a zárszámadás és az önkormányzati pénzügyi beszámolók összeállításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a költségvetési szerv gazdálkodási feladatait, az Njtv. szerinti ideiglenes kezelői feladatokat, dönt átruházott hatáskörben, továbbá végrehajtja a közgyűlési és átruházott hatáskörben meghozott tisztségviselői határozatokat.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat működéséhez, továbbá a költségvetési szerv tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállására, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Njtv.119. § (4) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában, továbbá egyéb szabályzataiban meghatározott rendelkezések az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 1. a) gazdaságtudományi, jogi, igazgatásszervezői, közigazgatási, államtudományi végzettség

vagy

 1. b) felsőoktatásban szerzett egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 2. közigazgatási szakvizsga,
 3. szakmai gyakorlat,
 4. magyar állampolgárság,
 5. büntetlen előélet,
 6. román nyelv anyanyelvi szintű nyelvtudás,
 7. magyarországi román közösséghez tartozás,
 8. önkormányzati költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
 9. felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább öt éves vezetői gyakorlat,
 • B-kategóriás jogosítvány,
 • további nyelvtudás.

 Elvárt kompetenciák:

 • vezetői kompetenciák,
 • megbízható, jól szervezett munkavégzési képesség,
 • magas szintű elemzőkészség,
 • pontos írásbeli és szóbeli fogalmazás,
 • terhelhetőség, rugalmasság,
 • csoportmunkára való alkalmasság,
 • önálló munkavégzési képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • előnyként megjelölt feltételek igazolása,
 • aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb információk: A jogviszony létesítése három hónapos próbaidő kikötésével jár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

 A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kozma György (elérhetőség: atru@globonet.hu telefon: +36-66/463-951) nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a pályázatnak a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Hivatala postacímére (5700 Gyula, Pf. 161) vagy e-mailben az atru@globonet.hu e-mailcímre történő megküldésével történik. A pályázat személyesen is benyújtható a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Hivatalában (5700 Gyula, Eminescu u. 1.). Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „hivatalvezető”.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.