skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
tevékenységét érintő ágazati jogszabályok

 • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet
 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • A pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésen részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet
 • Minden tárgyévben a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet
 • A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet
 • A köztisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI.30.) KIM rendelet
 • Az iratkezelési szabályokról szóló 335/2005. (XII.29.) Korm.rendelet

A jogszabályok a www.https://njt.hu oldalról letölthetőek.

Back To Top