skip to Main Content
5700 Gyula, Eminescu utca 1. atru@globonet.hu |

Kedvezményezett neve: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

A projekt címe: A battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda kapacitásának növelése új csoport szoba kialakításával

Szerződött támogatás összege: 130,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Évszázadok óta élnek román nemzetiségű lakosok Battonyán, akik igazi közösséget alkotnak. A román anyanyelvet beszélő családok kezdeményezésére létrehozták 1958-ban az első román óvodát Battonyán. Az óvoda épülete korszerű és modern, felszereltsége biztosítja a gyermekek és dolgozók igényes elhelyezését és munkakörülményeit. Az épület teljes bútorzata és eszközkészlete modern és korszerű. Battonya vonzáskörzetében más román nemzetiségű óvoda nem működik, az igények viszont megnövekedtek az elmúlt években.

A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
– Új csoportszoba kialakítása, a csoportszobát kiszolgáló helyiségek kialakítása (öltöző, mosdó), szükséges az új csoportszoba teljes bútorzatának, szőnyegek, függönyök, a csoportfoglalkozásokhoz előírt eszközök beszerzése.
– Mozgásfejlesztő szoba kialakítása.
– Az udvari játékok bővítése.
– Parkoló kialakítása.
– Zárt kerítés kialakítása.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
– Az óvoda megújulása, korszerűsítése a falu megtartó erejét növeli.
– A korszerűsítés számos feltételének megvalósulása az intézmény gazdaságosabb működéséhez, fenntartásához is hozzájárul.
– A megújult, korszerű környezet, feltételrendszer biztosítja, segíti az intézményt választó családok gyermekinek nevelését, oktatását innovatívan, a minél magasabb színvonalú nevelőmunka megvalósítására törekedve.

Számszerűsíthető mutatók:
– 50 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg.
– Megújul az épület 285 m2 nettó alapterülete.
– Bővítés, építés, átalakítás 118 m2 nettó alapterületen.
– Megújul az udvar 92 m2 nettó alapterülete.
– 56 féle. 824 darab eszköz beszerzése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020

Back To Top