Címünk: 5700 Gyula, Eminescu utca 1. | E-mail: atru@globonet.hu | web: www.atruroman.hu
IMG_3183_830wa
DSC_0088
8-3
5-20
sl3a
11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n
11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n
IMG_3178_830wa
xsl3a
xsl5a
xsl34a
4-4
1
8-5
IMG_3648
5-8
5-4
5-18
5-12
nep7
Previous Next Play Pause
IMG_3183_830wa DSC_0088 8-3 5-20 sl3a 11350575_1398925730437537_4534277838578701648_n 11401263_1653597724871139_8850129877872973517_n IMG_3178_830wa xsl3a xsl5a xsl34a 4-4 1 8-5 IMG_3648 5-8 5-4 5-18 5-12 nep7

Aktuális híreink

Közlemény a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott gyulai Románvárosi Óvodába, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvodába és a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvodába a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 20-21. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között, valamint a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvodába 2017. május 4-5. napján (csütörtök-péntek) 8.00-17.00 óra között lehet beíratni.

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A felmentési kérelmet az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig lehet az óvoda fenntartójához benyújtani, továbbá a kérelem másolatát meg kell küldenie a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2017. szeptember 1-jétől a 2017/2018. nevelési évben az óvodába

azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét betöltötte,

az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beiratkozáskor  be kell mutatni:

a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

a gyermek TAJ kártyáját,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.


Az alapító okiratuk szerint a gyulai Románvárosi Ó
voda, a Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda minden tagóvodája, a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda és a battonyai „Magdu Lucian” Román Általános Iskola és Óvoda is biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

Továbbá tájékoztatom, hogy a minden, az MROÖ által fenntartott intézmény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai szerint román nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény, amely ellátja és biztosítja a gyermek román-magyar nyelven történő óvodai nevelését.


Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján, az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Beiratkozások helyszínei, időpontjai:

Románvárosi Óvoda

5700 Gyula, Galamb u. 16.

tel.: 06-66/361-098

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda - Körösszakáli, Bedői és Körösnagyharsányi Tagóvodája

4136 Körösszakál, Sas u. 1.

4128 Bedő, Rákóczi u. 11.

5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 6.

tel.: 06-54/435-403

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda

5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 89.

tel.: 06-66-250-052

2017. április 20-21. 8.00 – 17.00 óra

Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda

5830 Battonya, Fő u. 121.

tel.: 06-68-456-126

2017. május 4 - 5. 8.00 – 17.00 óra

Gyula, 2017. március 16.

                                                                                               Juhász Tibor s.k.

                                                                                                         elnök

 

Oldalainkon Cookie-kat(HTTP-sütiket) használunk a jobb működésért.